Project details:

Get to know your business... better.

business activity – log – performance

No unknowns, no assumptions, no guesswork... for better results.

Great managers make great decisions. With the right insight and given measure, the choices you make have superior impact. BALP gets you an opportunity to truly envision your business processes. To put it simply – you get the full picture.

What’s measured… improves.
Peter F. Drucker
Peter F. Drucker

O BALP-u

1. Zašto?
Operativna učinkovitost se definira kao omjer između ulaganja potrebnog za poslovanje (inputa) i rezultata koje dobivamo od tog posla (outputa). Poboljšavanjem operativne učinkovitosti, omjer rezultata prema ulaganjima se poboljšava.
2. Tko?
Primjenjiv u različitim vrstama poslovanja:
  • Financijske ustanove
  • Javna uprava
  • Proizvodnja
  • Bilo koja druga vrsta poslovanja s razvijenom IT podrškom
3. Što?
BALP je univerzalni alat koji se može upotrijebiti u različitim scenarijima i sustavima. Podržava jedan ili više različitih izvora podataka – već postojeće ili stvorene isključivo za ovu svrhu. Alat odlikuje visok stupanj prilagodljivosti vašim potrebama.
4. Kad?
Sad! Zahvaljujući modularnoj internoj strukturi, BALP podržava postupnu implementaciju – po fazama. Postanite učinkoviti danas, donesite pametnije odluke sutra.

Pogled na kontrolnu ploču, podaci se osvježavaju u realnom vremenu

Šest glavnih odlika

  • Pogled na cjelokupne poslovne procese
  • Rano otkrivanje grešaka sustava
  • Prikupljanje i objedinjavanje podataka u realnom vremenu
  • Prezentiranje podataka u realnom vremenu
  • Stvaranje i dijeljenje dinamičkih statističkih izvještaja (PDF, XLS, HTML)
  • Reagiranje na predefinirane poslovne događaje (slanje obavijesti, pokretanje dodatnih akcija…)
Your biggest enemy is the unknown and assumptions.
LTG Christianson
LTG Christianson