9370726787_f47eab1922_o

TARGET2 u produkciji

1. veljače 2016. uspješno je završena prva faza projekta SEPA u Hrvatskoj: s radom je započela hrvatska komponenta platnog sustava TARGET2. TARGET2 omogućuje plaćanja u euru […]

Više